โรงงานได้ถือกำเนิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 ทางโรงงานได้มีการผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และได้ขายส่งให้กับร้านค้าขายปลีกทั่วประเทศ และได้มีการผลิตซิ้งค์ล้างจานอลูมิเนียมและสแตนเลส ในปี 2560 โดยเจาะกลุ่มตลาดออนไลน์มีการขายบน Marketpalce อาทิ Lazada, Shopee ภายใต้ชื่อ “VLIVING ” และด้วยปริมาณความต้องการและกระแสตอบรับที่ดีของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทางโรงงานจึงได้มีการขยายโรงงานผลิตสินค้าอลูมิเนียมและสแตนเลส เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น และได้พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
ทางเราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เน้นในราคาย่อมเยา มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และในอนาคตทางโรงงานจะมีการผลิตสินค้าอลูมิเนียมและสแตนเลสให้หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อผู้บริโภคต่อไป